Dromen is iets dat iedereen ’s nachts doet. Niet iedereen kan ze onthouden, maar er zijn wel tips zodat je kunt leren om ze te onthouden.

Voor degene die zijn of haar dromen kan onthouden is het aan te raden om deze op te schrijven en dan in zoveel mogelijk detail, aangevuld met bijvoorbeeld tekeningen of omschrijving van emoties.

Waarom zou je dat doen? Vanuit eigen ervaring kan ik zeggen dat dromen fascinerend zijn en een goed beeld kunnen geven over de zaken die in je leven plaatsvinden. Ook kunnen ze je antwoorden geven op jouw levensvragen, keuzes of problemen. Iemand die dromen gebruikt als leidraad of raadgeving voor de dingen die ze overdag tegenkomen haalt hier heel veel uit voor zichzelf. Het leven wordt als het ware duidelijker en soms makkelijker.

Grote veranderingen in je leven of hectische gebeurtenissen leiden vaak tot een toename van dromen.

Er zijn diverse soorten dromen zoals: verwerkingsdromen, keuze dromen, nachtmerries, voorspellende dromen. (Ook zijn er enkelingen die overdag dingen waarnemen als een soort van visioenen)

Op dit moment werk ik alleen individueel met mensen aan hun dromen. Dit is dan meestal als onderdeel van een coachgesprek. Mogelijk dat in de toekomst ook met groepen gewerkt gaat worden.

Als basis voor het duiden van de dromen gebruik ik mijn eigen ervaring die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren. Mijn dromen laat ik uitleggen aan de hand van de psychologie van Jung. De symboliek van de droom is belangrijk. Alles wat in de droom gebeurt is vaak niet letterlijk, maar moet gezien worden in de symboliek.

Echter het duiden van een droom is sterk afhankelijk van de belevingswereld van de persoon die droomt. Daarbij stem ik mij af op de persoon die voor mij zit. Ik gebruik naast mijn eigen ervaring met dromen dus ook mijn intuïtie voor het duiden van de dromen.